O nás

Muzikanti dětem je projekt, který se zabývá pomocí všem zdravotně, pohybově nebo jinak tělesně či mentálně postiženým dětem a mládeži. A to sice formou charitativního koncertu, který se koná na náměstí ve Velkém Meziříčí v jarním období. Tento projekt můžeme samozřejmě uskutečnit pouze za pomoci sponzorů, partnerů a všech kteří se na něm podílejí. Děkujeme.

Zdraví Vás Muzikanti dětem.

Nadcházející ročník charitativního koncertu se bude konat již po třinácté.

Historie projektu

Tento projekt vznikl v hlavách několika kamarádů na přelomu roku 2006 a 2007. Původní myšlenkou bylo uskutečnit na Náměstí ve Velkém Meziříčí hudební mini festival regionálních kapel. Avšak tato myšlenka byla velice přímočará a mířená pouze na úzkou skupinu lidí. Proto nás napadlo uskutečnit akci, která by byla kromě představení kapel, také nějakým způsobem prospěšná. A vznikl z toho projekt Muzikanti dětem, který se snaží tímto Charitativním koncertem pomoci všem zdravotně, pohybově nebo jinak tělesně či mentálně postiženým dětem a mládeži.

Cíl projektu

1. ročník - Dětské středisko Březejc

2. ročník - Sdružení Slepíši

3. ročník - Nesa - Denní stacionář

4. ročník - ÚSP Křižanov 

5. ročník - Osobní asistence - Velké Meziříčí

6. ročník - Handicap Sport Club - Velké Meziříčí

7. ročník - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Velké Meziříčí

8. ročník - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

9. ročník - TJ DS Březejc, o.s.

10. ročník - Dětské středisko Březejc, Nesa - Denní stacionář, ÚSP Křižanov, Osobní asistence - Velké Meziříčí, Handicap Sport Club - Velké Meziříčí, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Velké Meziříčí, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, TJ DS Březejc, o.s.

11. ročník - Slepíši, o.s.

12. ročník - Dětské středisko Březejc

13. ročník - NESA - denní stacionář

14. ročník - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Velké Meziříčí

15. ročník - Osobní asistence - Velké Meziříčí

Partnerské organizace: