orchestr

Smíšený orchestr ZUŠ Velké Meziříčí.

Orchestr základní umělecké školy Velké Meziříčí existuje už celých 60 let a v posledních letech pod vedením pana ředitele Martina Karáska je obsazen 40 - 50 žáky hudebního oboru. 

Nástrojové obsazení orchestru je smíšené, obsahuje smyčcové i dechové nástroje, strunné, klávesové a bicí. Účinkuje na koncertech pořádaných základní uměleckou školou, městem Velké Meziříčí a v roce 2012 se oblast jeho působení rozšířila i na evropskou úroveň, kdy reprezentoval město Velké Meziříčí v partnerském chorvatském městě Tisno.

Repertoár orchestru se za dobu své existence značně měnil a stále mění.

S oblibou hraje hudbu :

filmovou ( Mission Impossible, He´s A Pirate, Rocky )

rockovou ( Olympic, Europe, Metallica, AC/DC )

a z části i muzikálovou a vážnou ( Kleopatra, Ave Maria )

Skladby pro letošní ročník ještě doplníme...

Orchestr ZUŠ